Har mennesker fri vilje?


Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.