I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?


Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener er riktig? Hvordan forholder vi oss til medlemmer som er aktive innen politikken?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.